Sågverkets Historia

 

Det var BR Fransson som tillsammans med sönerna Walter, Arthur och Einar beslutade sig för att bygga ett sågverk i början på 1930-talet.. Efter dåtidens mått uppfördes en modern cirkelsåg och företaget gick bra, kapaciteten utvecklades snabbt. Det dröjde inte länge förrän BR ville bygga ut rörelsen.


1945 etablerades ytterligare sågverk bl.a. utan för Göteborg samt en trävaruhandel i centrala Göteborg. Verksamheten blev omfattande och under 1950-talet med omfattande verksamhet och produktion inriktad på export främst till England och Frankrike.


I samband med generationsväxel inom företaget på 1960-talet bildades bolaget Bodafors Trä AB av Arthur Wareborn och huvuddelen av den tidigare verksamheten övertogs och koncentrerades till sågverket i Malmbäck och byggvaruhandel och trävarurörelse i Göteborg. Företaget utvecklades successivt och med stor framgång i 20 år. Då var det dags för sönerna att föra familjeföretaget vidare.


1984 övertog bröderna Ingemar, Magnus och Dan företaget Bodafors Trä AB som i sin tur utvecklades vidare med omfattande verksamhet i dotterbolagen Euro Holz GmbH i Tyskland, bygg och trävaruhandeln Bodafors Byggträ AB i Göteborg, Bodafors Impregnering AB, Bodafors Kraft AB, exportföretaget Swedish Timber AB och Bodafors Skogar AB.


Under 2016 beslutades inom familjen att avyttra sågsverksamheten i Malmbäck och koncentrera verksamheten till försäljning och produktion av oarbetade, hyvlade och impregnerade trävaror till sågverks- och impregneringsanläggningen i Nässjö. Tillsammans med logistik- och distribution, och trävaruförädling och träbehandling är målet att skapa en dynamisk och effektiv verksamhet mot tidens trävarumarknad.


Ny teknik och utveckling är inte allt. Bodafors Trä är ett familjeföretag och det är det viktigt att familjekänslan och engagemanget inte går förlorat. Familjekänslan i företaget är viktig och bidrar starkt till det engagemang, lojalitet och flexibilitet vi kan erbjuda våra kunder och våra övriga intressenter.

 

 

 

 

 

timmerbord1

 

skog6

 

hyvleri2

Telefon +46 (0)380 55 70 70 RocketTheme Joomla Templates Kontakt Intranät